Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на ИАНМСП

Фирма CSDC e включена в списъка с одобрените ИКТ доставчици във връзка с изпълнението на ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на ИАНМСП по процедура BG16RFOP002-2-015 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

CSDC e oдобрен като доставчик на ИКТ услуги за:

  • ваучери тип 1 – ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения;
  • ваучери тип 2, група 2 – ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси.

За внедряването на нашето ERP4U решение може да се кандидатства и по тип 1 (тъй-като е web-базирано), и по тип 2, група 2 (управление на производствени процеси).

Очаква се Агенцията да публикува точните правила и изисквания за кандидатстване за получаване на ваучер.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *