CSDC (Computer Software Development Company Ltd) е фирма за разработване на компютърен софтуер, основана през 2001 г. в София.
Нейната дейност включва изпълнението на аутсорсвани софтуерни проекти за европейски компании (outsourcing), предоставянето на разработчици,
проектанти, ръководители на проекти и консултанти за създаване и реализиране на софтуерни решения (outstaffing) на място при клиента (on-site)
и/или от наш офис (remotely), както и създаването и внедряването на собствени софтуерни решения (software solutions).


Компанията разполага с доказани специалисти и сериозен опит в областите управление и цифровизация на документи (document management and OCR),
CRM (Customer Relationship Management) системи, софтуерни решения за висококачествен цифров печат (high quality digital printing),
мобилни софтуерни решения (mobile apps), както и със SAP консултанти и разработчици (SAP business and technical consultants).


Сертифицирана е по ISO 9001: 2015 Виж сертификата


Политика по качеството Виж документа


CSDC е изключителен представител на Computers and Communications (C&C) NV, Belgium за Балканите.


CSDC е представител за Източна Европа на IKAN, Belgium.


CSDC e член на Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи (НКИТЕС).


Европроекти


Проект 4MC-02-87/27.04.2012 г. „Въвеждане на ERP система за управление на бизнеса в КСДК ЕООД и покриване на стандарт БДС ISO 9001” се изпълнява по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

CSDC поднови сертификацията си по ISO 9001:2008 от 22.03.2016 г.
Виж сертификата

На 29.05.2014 експерти на МИЕТ от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на ОПК извършиха посещение на място в Компютър Софтуеър Дивелъпмънт Кампъни ЕООД с цел мониторинг и верификация единадесет месеца след приключване изпълнението на Проекта. Мониторингът потвърди успешното изпълнение на Проекта и очакваните резултати.

С подписването на Финален приемо-предавателен протокол за доставки, на 10.06.2013 успешно приключи внедряването на ERP система за управление на бизнеса в Компютър Софтуеър Дивелъпмънт Кампъни ЕООД и започна редовната експолоатация на системата.

CSDC е сертифицирана по ISO 9001:2008 (сертификат QS-8597 от 19.02.2013)
Виж сертификата

Информация за сключен договор за внедряване на ERP
Виж тук

Информация за сключен договор за сертификация по ISO 9001:2008
Виж тук

Информация за сключен договор за внедряване на ISO 9001:2008
Виж тук

Информация за сключен на договор за визуализация
Виж тук

Документация за тръжната процедура
Свали документацията

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Виж тук


Кариери


Свободни позиции

Ако се интересувате от някоя от посочените по-долу позиции, моля свържете се с нас по електронна поща на адрес ТУК .
За предмет на писмото напишете позицията, за която кандидатствате. Посочете контактна информация, тъй като преминалите първоначалния подбор ще бъдат потърсени за интервю.