Нашият офис и карта с навигация


Адрес

1202 София, ул. Клокотница №2А, Бизнес център ИВЕЛ, ет.3, офис 15

Телефони

029445281, 029445286, 029439350; 0882800492, 0886190020

Факс

029445281

Email

contact@csdc.bg

Web

csdc.bg; mycsdc.com; outsourcingbg.com