CSDC е сертифицирана по ISO 9001:2008

От 19.02.2013 CSDC е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2008 за управление на качеството в областите „Създаване, развитие, разпространение, внедряване и поддържане на софтуерни системи за управление на бизнеса. Осигуряване на специалисти за изпълнение на проекти по развитие, разпространение, внедряване и поддържане на софтуерни системи за управление на бизнеса“ (Сертификат QS-8597). 
Сертифицирането бе извършено в рамките на Проект 4MC-02-87/27.04.2012 г. „Въвеждане на ERP система за управление на бизнеса в КСДК ЕООД и покриване на стандарт БДС ISO 9001” по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *