DiAS

Идеята

Смисълът на думата „документ” се промени съществено. Наред с „класическите” хартиени документи, понятието обхваща компютърни файлове в множество различни формати, включително авторизирани с електронен подпис, електронни писма, графики, снимки, звук и видео. Бизнесът се нуждае от мощни средства за управление и архивиране на документи в електронна форма (Document Management System, DMS). Българските малки и средни предприятия се нуждаят от професионални CRM (Customer Relationship Management) решения от среден клас, предоставящи бизнес процеси за обслужване на търговската им дейност, без това да натоварва значително техните разходи и да изисква продължително внедряване и обучение. Ако решението позволява цифровизация на наличния хартиен архив от документи и обхваща управлението на всевъзможните съществуващи цифрови такива, то това би бил точен отговор на очакванията им. Решаването на тези проблеми беше цел при разработването на DiAS. Продуктът е разработка на нашия белгийски партньор Computers and Communications N.V., в която сме участвали. Той е широко разпространен в Белгия и Холандия, а вече има внедрявания и у нас. CSDC е изключителен представител за България и Балканския полуостров

Решението

По своята същност DiAS е реализация на подход за управление на всички аспекти на документооборота и неговото влияние върху бизнес процесите в една организация. В основата на системата е модулът DMS, като тя предлага още три: CRM, управление на процеси (Workflow) и проекти (Dossiers). DiAS е модерното решение, от което се нуждаете. То предлага пълна DMS функционалност за всякакъв вид документи и комуникации: както сканиране на хартиени документи, оптично разпознаване на съдържанието им (OCR) за различни езици и съхраняването им в стандартни цифрови формати като PDF, така и съхраняване и управление на всякакви цифрови формати (MS Word, MS Excel, PDF, txt, xml, audio/video, dwg, електронна поща, телефонни разговори и др.). Системата интегрира DMS функционалността с пълноценно CRM решение, както и управление на процеси и проекти. Поддържа и електронен подпис. DiAS е оптималното решение по критерий „цена/производителност”. То предоставя пълна функционалност при бърза възвръщаемост на инвестицията. DiAS има интуитивен графичен потребителски интерфейс, много близък до този на MS Office, което го прави лесен за възприемане, усвояване и ежедневна работа. DiAS е разработен с наше участие, което гарантира качествено обслужване и поддръжка.

Клиенти:

billa
pconsult
Потребители в чужбина:
Презентация:
Видео демонстрация