MOBILE RETAILER

Идеята

Съвременните решения за автоматизация на бизнес процеси изискват достъп както от стандартни, стационарни или мобилни, работни места (десктоп или лаптоп компютри), така и от множество мобилни устройства (таблети, смартфони). В основата на всяко такова решение стоят в голяма степен стандартизирани служебни функции – регистриране и администриране на потребители, задаване нива и права на достъп, както и осигуряване на сигурността – реализирани от специализиран административен модул. Този модул се надгражда със специфична бизнес функционалност, отговаряща на конкретните бизнес процеси и съответните изисквания на клиентите.

Решението

CSDC предоставя WEB решение за автоматизация на бизнес процеси, в основата на които стои разработеният административен модул, достъпен от всякакви компютърни и мобилни устройства, управлявани от различни ОС. Поради големия интерес именно към използването на мобилни устройства, както и големите възможности, които предоставя за организация на дистрибуция и търговия на дребно, нарекохме решението MoRe (Mobile Retailer). Настройваемите софтуерни компоненти на MoRe позволяват бързото изграждане на системи за автоматизиране на различни бизнес процеси, специфични за потребителя (customized business solutions).

Клиенти: С използване на споменатите софтуерни модули бе изградена специализирана информационна система за нуждите на Билла България ЕООД.

billa