PRT4U

Идеята

Интернет, системите за управление на съдържанието (content management) и пакетите за обработка на графично съдържание позволяват създаването на софтуерни системи за подготовка на печатни материали с отдалечен достъп, както от независими потребители, така и от корпоративни клиенти. В идеалния случай тези системи предлагат на потребителите си и богат набор от материали в електнен формат (digital assets), предоставяйки им възможност бързо и леко да подготвят изключително висококачествени материали за печат.

Решението

CSDC е проектирала, разработила и реализирала Интернет-базираното приложение “Print for you”, което позволява на печатниците, както и на техните клиенти, независимо от местоположението им, да генерират задачи за отпечатване и да поръчват тяхното изпълнение, чрез лесно достъпен, с богати възможности и гъвкав, независим от използвания браузър Интернет интерфейс. Освен базирания на технология AJAX интерфейс, има и мощно приложение с богата база данни от цифрови компонентии, като основната им цел е производството на висококачествени цифрови продукти, готови за отпечатване на широк кръг от печатарско оборудване, от аналогови печатарски машини до изключително мощните Xerox iGen3. Това решение е достъпно на клиентите 24 часа дневно и 7 дни в седмицата. Потребителите имат множество роли, включително на администратори. Всеки регистриран потребител има собствен профил, на база предоставените му ресурси. Потребителят може да проверява и добавя свои собствени шаблони, да преглежда резултатите в реално време, да подготвя висококачествени печатни материали, включително многоезикови, със снимки, икони, баркодове и цени, готови за печат, както и да поръчва отпечатването им. Генерират се печатни листове с оптимизация на разположението, поддържат се исторически данни и възможност за повторни поръчки. Потребители: Продуктът е използван от големи печатници в ЕС.